Jeroen Lokerse: een change of era

of een era of change?

Een versie van dit artikel verscheen in de Wintereditie van VG Visie, najaar 2021

Jeroen Lokerse, CEO van vastgoedadviseur Cushman & Wakefield Nederland, is trots op hoe Nederland door de coronaperiode is gekomen. Tegelijkertijd heeft hij zijn zorgen over de toekomst. Want de vraag is: zitten we in een ‘change of era’ of in een ‘era of change’?

Transformatie

‘Het bedrijf staat er beter voor dan vóór de covidpandemie losbarstte. Als je ziet hoe we door deze periode zijn gekomen, dan gaat het eigenlijk nu heel goed. We zijn al geruime tijd bezig met onze transformatie naar een Professional Services Company en ondanks deze afgelopen periode, houden we daar een overminderde focus op.   We willen niet alleen meer bezig zijn met het traditionele makelen, het tot stand brengen van transacties, maar juist met de strategische advisering vooraf en de executie. Onze ambitie is onze  klanten meer toegevoegde waarde bieden, eerder en meer betrokken zijn bij strategische keuzes die organisaties maken en op basis daarvan zorgen dat we betrokken zijn bij transacties die relevant zijn, voor onze klanten maar natuurlijk ook voor onszelf. ‘ 

Balans

‘De basis van de bedrijfsverandering die we doorvoeren zijn data en de medewerkers. Onze dataverzameling is ongekend, we zijn een echt data driven bedrijf geworden. En vanuit deze data kunnen we onvoorstelbaar veel analyses loslaten. Tegelijkertijd blijft de jarenlange ervaring, het onderbuikgevoel,  een essentieel onderdeel van onze aanpak. Het gaat om het vinden van de juiste balans tussen data en je gevoel.’ 

Levenscyclus

‘We werken hard aan het verder digitaliseren van het bedrijf. Tegelijkertijd moet je ervoor zorgen dat je medewerkers zich in lijn met onze missie ontwikkelen. Doel is de basiskwaliteit van de organisatie omhoog te brengen. Daarin is procesbeheersing ontzettend belangrijk,  zodat we meer proactief kunnen handelen naar onze klanten. We  zoeken naar verbreding en verdieping van onze diensten en willen onze klanten in alle aspecten van een vastgoedtransactie als beste kunnen ondersteunen. Zo doen we al op kleine schaal aan herontwikkeling en zelfs aan ontwikkeling voor eigen risico. We hebben inmiddels zo’n tien architecten in dienst. Zo kunnen we gedurende de gehele levenscyclus van een gebouw de klant ondersteunen. Ik denk dat we inmiddels een goede balans hebben gevonden tussen onze vier core competenties: taxeren, makelen, managen en adviseren. ‘

Samen

Begrijp me goed, ik vind het werken op afstand zoals dat de afgelopen anderhalf jaar tot bloei is gekomen fantastisch. Maar het is mijn overtuiging dat werken in teams een voorwaarde is om je als medewerker verder te kunnen ontwikkelen. Alleen samen kun je beter presteren. Dus ik zie een toekomst waarin je de werkzaamheden die een hoge concentratie vergen thuis doet en teamwerkzaamheden op kantoor. Want een team tot hogere prestaties brengen met uitsluitend Zoom is nauwelijks haalbaar.

Lessen

‘Uit de covidperiode kunnen we een aantal goede lessen trekken. Maar ik maak me zorgen of dit wel gebeurt. Ik zie om me heen dat als je niet oplet mensen heel snel in hun oude patronen terugvallen. Een aantal daarvan zijn prima maar er zijn er ook die volgens mij wel beter kunnen. Voorbeeld: mensen lijken een soort van tijdklok in hun hoofd te hebben dat je om half negen op kantoor moet zijn en dat je om vijf uur weer weg mag. Als werkgever cultiveer je dat patroon ook. Je moet met elkaar duidelijke afspraken maken, maar elkaar wel de vrijheid gunnen om dat te doen waarmee het beste resultaat wordt behaald. De pandemie heeft ons laten zien dat we niet elke dag in de file hoeven te staan. Het gevaar is overal dat we teruggaan naar de rat race die er al was. Daar moeten we voor oppassen.’

Versneller

‘Covid is een versneller van een aantal structurele trends die daarvoor al zichtbaar waren. Alle vastgoedsegmenten hebben hiermee te maken. Er was al een transitie naar online, zowel op het punt van winkelen als werken. Online bestellen heeft de vraag naar logistieke ruimte enorm gestimuleerd. Positief is dat veel retailers de lockdown hebben aangegrepen hun aanwezigheid online te verbeteren. Veel organisaties hebben hun verhuisbeslissingen uitgesteld, maar je ziet daar nu een inhaalslag ontstaan. Het is goed dat een aantal knopen over de huisvesting worden doorgehakt. Het is mijn overtuiging dat als je daarbij de medewerker centraal stelt en het niet ziet als een onderwerp van bezuinigen, er betere keuzes worden gemaakt.’

Regie

‘Ik ben groot voorstander van meer regie en minder regels. De woningmarkt is niet een vraagstuk dat binnen gemeentegrenzen opgelost kan worden. Dan moet je de oplossing op een hoger niveau zoeken. Maar ik constateer dat de politiek zich hiervan nu bewust is.’

Ambitie

Ik meng me graag in het debat in de sector en de samenleving. Cushman & Wakefield is binnen de vastgoedsector een grote organisatie. Wij willen daarom ook onze verantwoordelijkheid nemen om de sector verder te professionaliseren en te helpen zoeken naar antwoorden op maatschappelijke vraagstukken. Ik spreek me daarom heel bewust uit over onderwerpen waarbij ik denk dat we als organisatie een bijdrage kunnen leveren. Dat kan ik overigens doen omdat het bedrijf goed draait en ik een geweldig team om mij heen heb die zich met de kortetermijnzaken bezighoudt. Ik heb de luxe meer die rol te kunnen pakken en voel me daarin prima op mijn plek.’

Vertrouwen

‘Het heeft allemaal te maken met vertrouwen, het vertrouwen dat ik van het team krijg om me over langetermijndoelstellingen uit te spreken. Ik ben opgegroeid in een gezin waarin iedereen absolute vrijheid heeft gekregen. Dat kan alleen werken op basis van vertrouwen in elkaar.’

Kernwaarden

‘Ik heb verschillende inspiratiebronnen. Er zijn veel mensen naar wie ik goed heb geluisterd en mensen naar wie ik niet zo goed heb geluisterd. Maar de kernwaarden in het leven krijg je toch van je ouders mee. Hun bijdrage gaat heel ver door, eigenlijk tot de dag van vandaag.’

Kwetsbaar

‘Ik vind de inrichting van Nederland iets om te koesteren. Die kleinschaligheid, alles op loop- en fietsafstand, we komen elkaar tegen in supermarkt en op straat. Dat vind ik  echt een cultureel erfgoed. Tegelijkertijd is het ook een kwetsbaar evenwicht. Dat kun je enkel in stand houden door veel aandacht voor elkaar te hebben. Maar het begint ermee dat we ons bewust zijn hoe bijzonder het is wat we hier voor elkaar hebben gekregen. Natuurlijk kan het op diverse punten beter.  Maar ik denk dat we als Nederland veel succesvoller kunnen zijn in deze snel veranderende wereld. Dat begint door het debat te voeren en daar doe ik graag aan mee.’

2022

‘De economie staat er verrassend goed voor. Een aantal problemen hebben we voor ons uit geschoven maar het fundament van ons land is goed. Ik denk daarom dat we positief kunnen zijn over de vooruitzichten voor de economie en voor de sector. Daar staat tegenover dat er structureel meer onzekerheden zijn. We zitten in een tijdperk met exponentiële ontwikkelingen en dus snellere veranderingen. Als organisatie kun je je daarop alleen maar heel goed voorbereiden. De vraag voor mij is: zitten we in een change of era of in een era of change?  Het maakt dit tijdvak wel uitermate boeiend.