Apeldoorn ziet brood in schone technologie

Door Erik de Boer

Gepubliceerd in PropertyNL Magazine nr. 5, 29 mei 2015

Ondernemen is al moeilijk genoeg. Daarom wil de gemeente Apeldoorn de lijnen met ondernemers kort houden en snel met hen kunnen schakelen


Binnen Oost-Nederland is Apeldoorn een van de grote gemeenten en een belangrijke motor op het gebied van bedrijvigheid en werkgelegenheid. Sterke sectoren zijn de maakindustrie, zorg, toerisme, IT en transport/distributie. Apeldoorn biedt inmiddels plaats aan circa 10.000 ondernemingen en bijna 100.000 werknemers in grote en kleine bedrijven.

De stad kan zich beroepen op een hoogwaardig woon- en werkklimaat. Het gunstige ondernemersklimaat, de bereikbaarheid, de beschikbaarheid van een goed opgeleide beroepsbevolking, de aantrekkelijke woonwijken en de ligging bij een van de grootste natuurgebieden van Nederland, maken dat een groot aantal bedrijven en organisaties Apeldoorn als vestigingsplaats heeft gekozen. Denk daarbij aan de Belastingdienst, het Kadaster, Centraal Beheer Achmea, Sparta en Remeha. De sectoren handel, openbaar bestuur, industrie en zakelijke dienstverlening zijn in Apeldoorn goed vertegenwoordigd. 

Cleantech Regio Stedendriehoek
Apeldoorn is onderdeel van de Cleantech Regio Stedendriehoek. Door maximaal in te zetten op schone technologie koerst Apeldoorn af op een duurzame economie en samenleving. Een schone toekomst, waarin energieneutraliteit speerpunt is. Cleantech loopt in de gemeente als een groene draad door alle domeinen en sectoren: van productie tot (publieke) dienstverlening en van de zorg tot vrijetijdsbesteding.
De gemeente zet ook stevig in op congressen, symposia en andere groepsactiviteiten. Dit is mede ingegeven door de goede bereikbaarheid via de A1 en de A50, de treinverbindingen en vliegveld Teuge. In en om de gemeente zijn voor bijeenkomsten van allerlei aard tientallen geschikte en goed gekwalificeerde locaties te vinden.

Volgens wethouder Olaf Prinsen scoren Apeldoornse bedrijven hoog als het gaat om samenwerking bij innovatieprocessen, productinnovatie en omzet uit nieuwe producten. ‘De inzet is om de economische structuur verder te versterken door het stimuleren van innovatie en vernieuwing’, aldus Prinsen. Speciaal hiervoor is het programma Ondernemende Stad opgezet. Uit innovatieonderzoeken blijkt dat bedrijven in Apeldoorn relatief goed zijn in het toepassen van nieuwe technologieën in hun producten en diensten. In de gemeente zijn onder andere het internationale centre of excellence voor media en IT en het R&D-centre voor verwarmingsketels van Remeha gevestigd.

Voldoende locaties beschikbaar
Ondernemingen die met een nieuw gebouw aan de slag willen, kunnen terecht op een van de nieuwe bedrijventerreinen van Apeldoorn. Dat zijn er op dit moment drie. Daarnaast is een kantorenlocatie in ontwikkeling.

De Ecofactorij is voor bedrijven die actief zijn op het gebied van duurzaamheid. De locatie is speciaal ontwikkeld om logistieke bedrijven en productiebedrijven te kunnen huisvesten. Er zijn grote kavels (30.000–100.000 m²) beschikbaar op een gebied van 100 ha met milieucategorie tot en met 4 (en een enkele beperkt 5).

Bedrijvenpark Apeldoorn-Noord ligt vlakbij een belangrijke op- en afrit van de A50 en bestaat uit 60 ha uitgeefbaar gebied met verschillende kavelgroottes voor verschillende milieucategorieën. Het bedrijvenpark kent diverse deelprojecten, waaronder ook woon/werkcombinaties. Het is speciaal ontwikkeld voor regionale MKB-bedrijven in de sectoren handel, dienstverlening, techniek en lichte industrie.

Bedrijventerrein Stadhoudersmolen wordt momenteel aan de noordzijde uitgebreid, zodat er 15 ha extra beschikbaar komt. De kavelomvang loopt van 1200 tot 18.000 m² en er is plek voor bedrijven tot en met milieucategorie 3. Kleine en middelgrote bedrijven voor techniek, handel of dienstverlening kunnen hier goed terecht en er zijn ook woon/werklocaties beschikbaar.

Voor kantoren is de Zuidwestpoort beschikbaar. Het is een van de belangrijkste entrees van de stad en daarmee een goede plek voor de grootste en belangrijkste kantorenlocatie van Apeldoorn. Het gebied beslaat de Europaweg en omgeving, vanaf de rijksweg A1 tot de Koning Stadhouderlaan.

Prinsen: ‘In Apeldoorn werken gemeente en ondernemers samen aan een goede relatie. De gemeente faciliteert ondernemers waar dat kan en we willen graag meebewegen met nieuwe initiatieven. Door mee te doen met de beheerorganisaties rond bedrijventerreinen houden we de lijnen kort. We weten snel van elkaar wat goed gaat en wat beter kan. Adequaat inspelen op vragen uit de markt, daar gaat het mij om. Ondernemen op zich is al lastig genoeg en dan wil je niet te veel tijd kwijt zijn aan regels en gedoe. Daar werken wij aan. Zo kan een bestemmingsplan steeds vaker binnen een halfjaar zijn aangepast. Daar heeft de ondernemer belang bij, maar ook Apeldoorn en de Apeldoorners. Nieuwe bedrijvigheid betekent vaak nieuwe arbeidsplaatsen, en dat is zeker nu van groot belang.’”