Gemeenteraad ‘s-Hertogenbosch

zet nieuwe stap

in gebiedsontwikkeling Innovatie

Kwartier

Een versie van dit artikel is gepubliceerd door Vastgoedmarkt op 2 juni 2022

De tender die de gemeente ‘s-Hertogenbosch in april heeft uitgeschreven voor een marktpartij voor de herontwikkeling van het Grasso-Grenco-terrein (80.000 m2) tot het Innovatie Kwartier verloopt tot nu toe succesvol. Van de zeven oorspronkelijke gegadigden zijn er nu drie partijen over met wie de selectiefase wordt ingegaan. Begin november moet dat leiden tot de selectie van de winnende partij.

Tevens nemen deze week de eerste huurders hun intrek in het volledige gerenoveerde en herontwikkelde kantoorgebouw waar ooit het hoofdkantoor van Grasso was gevestigd. Tot slot heeft de gemeenteraad op 12 juli ingestemd met de financiering van de aanpak van een aantal hallen op het naastliggende Grenco-terrein. Daarmee heeft de gemeente inmiddels ongeveer € 19,5 mln in het gebied geïnvesteerd. 

Net zoals bij het Paleiskwartier en Haverleij het geval was, neemt de gemeente ook bij de gebiedsontwikkeling Innovatie Kwartier het voortouw. De herontwikkeling van het uit 1913 daterende Grasso-pand tot een energieneutraal kantoorgebouw, bestemd voor ICT-gerelateerde bedrijven, heeft de gemeente zelf gefinancierd. Dat doet ze nu ook met de verbouwing van een aantal hallen. De gemeente zet deze financiële stappen met het oog op de vraag van data-/ICT-bedrijven naar bedrijfs- en kantoorruimtes.

De partnerselectie die ‘s-Hertogenbosch in april heeft uitgeschreven voor een marktpartij betreft de ontwikkeling in zijn totaliteit van de naast elkaar liggende terreinen van Grasso, Grenco en EKP-Zuid, langs de spoorlijn een paar honderd meter ten noorden van het hoofdstation van de stad. De gemeente is sinds de jaren negentig eigenaar van alle terreinen.

Hier ziet zij een ‘bruisend en innovatief gebied’ ontstaan waar innovatieve bedrijven die zich met datatechnologie bezighouden, en onderwijs elkaar vinden in een combinatie van ontmoeten, werken en wonen. Het Innovatie Kwartier moet de stad verder profileren als datastad. 

In het herontwikkelde hoofdkantoor van Grasso (circa 6.000 m2 bvo groot) nemen 25 tot 30 bedrijven hun intrek, van starters tot gevestigde bedrijven, aldus projectleider Walter Stam. Het pand is ondertussen nagenoeg volledig verhuurd door de BIM die het pand in opdracht van de gemeente exploiteert en beheert.

Hij verwacht dat in november de definitieve keuze wordt gemaakt voor de samenwerkingspartner. In 2023 zal op basis van met de samenwerkende marktpartij op te stellen plannen definitief de knoop worden doorgehakt. Volgens Stam kunnen dan in 2024 de eerste bouwkranen gaan draaien. De gebiedsontwikkeling zal 10 tot 15 jaar in beslag nemen.